WorksheetCrafter

Wat ass WorksheetCrafter?
De Flyer gëtt der e gudden Iwerbléck.

Es handelt sich hei ëm eng Schullizenz, déi vu 40 Kielener (!) Kollegen a Kolleginnen ka genotzt ginn, souwuel an der Schoul wéi och doheem.

Wichteg! De Lizenzcode däerf laut Lizenzbestëmmungen nëmme vu Kielener Enseignanten genotzt ginn. En däerf net un Elteren, Schüler oder aner Bekannten weidergereecht ginn. En däerf doheem op 2 Computeren lafen (Notebook a Desktop-PC), awer net gläichzäiteg.

D’Installatioun (Windows a Mac)  ass op dëser Säit erklärt. (PDF)


Installatiounsdateien fir Windows (Version 2018.3):

Worksheet Crafter fir Windows

Premium Content fir Windows

Installationsdateien fir Mac (Version 2018.3):

Worksheet Crafter fir Mac

Premium Content fir Mac